Terapia indywidualna

Terapia indywidualna

Psychoterapia analityczna / psychodynamiczna to spotkania, których celem jest poznanie przez osobę korzystającą z psychoterapii prawdy o sobie. Rozmowy dotyczą sytuacji obecnej jak i przeszłości pacjenta, jego przeżyć i doświadczeń. Psychoterapeuta towarzyszy i pomaga pacjentowi badać i rozumieć jego świat wewnętrznych przeżyć i rozpoznawać obszary, które są przyczyną trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Pełniejsze rozumienie siebie umożliwia bardziej dojrzałe funkcjonowanie w relacjach i efektywne korzystanie w własnego potencjału. Sesje odbywają się zazwyczaj 1-3 razy w tygodniu, o stałej porze i trwają 50 minut. Szczegółowe warunki psychoterapii omawiane są indywidualnie z terapeutą.