Terapia Grupowa

Terapia Grupowa

Analiza grupowa to metoda wywodząca się z psychoanalizy i terapii grupowej. Opiera się na założeniu, że ludzka psychika  jest w dużym stopniu zależna od charakteru relacji z innymi ludźmi w różnych grupach, w których upływa nasze życie, poczynając od grupy rodzinnej. Grupa terapeutyczna jest zatem naturalnym środowiskiem poznawania i naprawiania nieskutecznych, będących przyczyną trudności i cierpienia, sposobów nawiązywania i rozwijania relacji z innymi ludźmi.

Specyfiką analizy grupowej jest możliwość przyjrzenia się swoim odczuciom i zachowaniom bezpośrednio w kontakcie z innymi osobami. Swobodnie tocząca się rozmowa członków grupy sprzyja pogłębianiu wiedzy o sobie i przyglądaniu się swoim przeżyciom i relacjom w szerszej perspektywie, co wpływa na wyciszenie się objawów i innych dolegliwości psychicznych. Sesje terapii grupowej odbywają się raz w tygodniu i trwają półtorej godziny. Grupa składa się najczęściej z 5-8 członków. Rozpoczęcie terapii grupowej poprzedzają co najmniej 2 spotkania indywidualne, których celem jest postawienie wstępnej diagnozy i określenie obszaru trudności. Koszt jednego spotkania to 80 zł.