Konsultacje psychologiczne

To pierwsze spotkania z psychoterapeutą, których celem jest zapoznanie się z dolegliwościami fizycznymi, psychicznymi i emocjonalnymi pacjenta. W czasie spotkania psychoterapeuta poznaje historię życia pacjenta, najważniejsze wydarzenia oraz sposoby dotychczasowego radzenia sobie z trudnościami. Konsultacja, zazwyczaj są to 2-3 spotkania, kończy się zaproponowaniem najbardziej odpowiedniej formy pomocy.

Terapia par, małżeństw i rodzin

Terapia pary, małżeństwa, rodziny ma na celu pomoc jej członkom w znalezieniu jej niewykorzystanych zasobów, lepszych sposobów radzenia sobie, tak by każdy mógł sam decydować, co jest dla niego najwłaściwsze.

Zobacz więcej

Terapia indywidualna

Psychoterapia analityczna / psychodynamiczna to spotkania, których celem jest poznanie przez osobę korzystającą z psychoterapii prawdy o sobie. Rozmowy dotyczą sytuacji obecnej jak i przeszłości pacjenta, jego przeżyć i doświadczeń. Psychoterapeuta towarzyszy i pomaga pacjentowi badać i rozumieć jego świat wewnętrznych przeżyć i rozpoznawać obszary, które są przyczyną trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Zobacz więcej

Terapia grupowa

Analiza grupowa to metoda wywodząca się z psychoanalizy i terapii grupowej. Opiera się na założeniu, że ludzka psychika  jest w dużym stopniu zależna od charakteru relacji z innymi ludźmi w różnych grupach, w których upływa nasze życie, poczynając od grupy rodzinnej. Grupa terapeutyczna jest zatem naturalnym środowiskiem poznawania i naprawiania nieskutecznych, będących przyczyną trudności i cierpienia, sposobów nawiązywania i rozwijania relacji z innymi ludźmi.

ZOBACZ WIĘCEJ

 

Terapia młodzieży

Czas dorastania jest okresem niezwykle burzliwym, w którym młody człowiek buduje własną tożsamość oraz doświadcza wielu zmian w wyglądzie fizycznym, rozwoju poznawczym i emocjonalnym.

ZOBACZ WIĘCEJ

ZAKRES POMOCY

Zaburzenia osobowości

m.in. osobowość narcystyczna, borderline, antyspołeczna

Zaburzenia depresyjne

dolegliwości psychosomatyczne

Problemy emocjonalne

smutek, wycofanie emocjonalne, poczucie winy, wstyd, nieśmiałość, napady złości, agresja, lęk, bezradność, bezsilność, rezygnacja

Trudności w związkach

rozwody, zdrady, rozstania

Zaburzenia lękowe

lęk uogólniony, zespół lęku napadowego, fobie, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, zespół stresu pourazowego

Zaburzenia odżywiania

anoreksja, bulimia, objadanie się

Problemy interpersonalne

trudności z komunikacją, trudności w nawiązywaniu relacji, kłopoty w istniejących w związkach, rozwody, rozstania, zdrady, trudności w pracy z innymi ludźmi, kłopoty w rodzinie

Sytuacje kryzysowe

związane np. ze śmiercią bliskiej osoby, chorobą, utratą pracy, problemów z własną seksualnością