Grupy terapeutyczne

Grupy terapeutyczne

W gabinecie prowadzone są dwie grupy terapeutyczne, we wtorki i środy, osoby zainteresowane prosimy o kontakt z terapeutkami: Marzena Bubak 668015021
Beata Rosa 501151122