• Psychoterapia analityczna / psychodynamiczna to spotkania, których celem jest poznanie przez osobę korzystającą z psychoterapii prawdy o sobie. Rozmowy dotyczą sytuacji obecnej jak i przeszłości pacjenta, jego przeżyć i doświadczeń. Psychoterapeuta towarzyszy i pomaga pacjentowi badać i rozumieć jego świat wewnętrznych przeżyć i rozpoznawać obszary, które są przyczyną trudności w codziennym funkcjonowaniu.

    Read More

  • Analiza grupowa to metoda wywodząca się z psychoanalizy i terapii grupowej. Opiera się na założeniu, że ludzka psychika  jest w dużym stopniu zależna od charakteru relacji z innymi ludźmi w różnych grupach, w których upływa nasze życie, poczynając od grupy rodzinnej. Grupa terapeutyczna jest zatem naturalnym środowiskiem poznawania i naprawiania nieskutecznych, będących przyczyną trudności i cierpienia, sposobów nawiązywania i rozwijania […]

    Read More